menu
VinhNguyen
Week 8 of 12

VinhNguyen commits to:
Read 8 Books in 12 Books
Details
3
4
Last reported: Not Successful
Next report due:
July 17
5:00 PM GMT
Commitment Journal
VinhNguyen
VinhNguyen
July 13, 2018, 2:26 AM
Loay hoay đủ chuyện, rồi lười biếng nên chưa đọc xong The Power Of Habits luôn.
VinhNguyen
VinhNguyen
June 27, 2018, 9:19 AM
Đang cày The Power Of Habits. Dự kiến xong trong tuần này.
VinhNguyen
VinhNguyen
June 21, 2018, 4:59 AM
Mải mê xem GPS Running Watch quá. Tới hôm nay mới mò mẫm đọc The Power Of Habits
VinhNguyen
VinhNguyen
June 13, 2018, 2:08 AM
Born To Run - Finish. An awesome book about running. :-)
    This Commitment has no photos.
Displaying 1-4 of 7 results.
July 4 to July 11
Not Successful
Not Successful
June 27 to July 4
Not Successful
Not Successful
June 20 to June 27
Successful
Success
June 13 to June 20
Not Successful
Not Successful
Referee
Supporters
This Commitment doesn't have any Supporters yet!
.