menu
dandoan0809
Getup early! Star this Commitment
Week 4 of 4

dandoan0809 commits to:
Get up at 8:30 AM 4 times per week
4
0
Details
No more reports due
My Commitment Journal
dandoan0809
dandoan0809
April 29, 2019, 12:31 PM
dậy sớm đủ 6 ngày 1 tuần :D
dandoan0809
dandoan0809
April 22, 2019, 10:48 AM
bắt đầu từ tuần này (22.4 - 28.4) đan sẽ dậy sớm 6 ngày 1 tuần thay vì 5 ngày
dandoan0809
dandoan0809
April 16, 2019, 4:11 AM
đã dậy sớm đủ 5 ngày 1 tuần tuy nhiên còn nhiều sự khó khăn và mệt mỏi, có ngủ lại sau khi dậy. Tuần tới vẫn tiếp tục cố gắng dạy 5 ngày để quen hơn với vc dậy sớm, sau đó sẽ chuyển qua 6 ngày 1 tuần.
akafinal
akafinal
April 10, 2019, 3:52 AM
Ok cố gắng nhé
    This Commitment has no photos.
Displaying 1-4 of 4 results.
April 22 to April 29
Successful
Success
April 15 to April 22
Successful
Success
April 8 to April 15
Successful
Success
April 1 to April 8
Successful
Success
Recipient of Stakes
Money to a friend ($20.00 to akafinal per failed reporting period)
To change the Recipient of Stakes for your Getup early! Commitment, enter their email address or stickK username below.
Total at stake: $80.00
Stakes per period: $20.00
Remaining Stakes: $0.00
Total Money Lost: $0.00
Referee
awaiting response from... liendieunguyen@...

Supporters
This Commitment doesn't have any Supporters yet!
.
Your feedback has been sent. Thank you!