menu
Hangdo28
Học ngoại ngữ 30ngày Star this Commitment
Day 28 of 28

Hangdo28 commits to:
Tôi cảm kết sẽ học hành nghiêm túc trong vòng 30 ngày . Mỗi ngày học ít nhất 5 từ mới + học ít nhất 25 phút mỗi ngày. Nếu tôi ko làm đúng những gì mình đã cam kết trong ngày hôm đó thì tôi sẽ bị phạt bằng cách cho người khác 10k
0
28
No more reports due
Details
My Commitment Journal
Hangdo28
Hangdo28
January 3, 2022, 10:18 AM
.
    This Commitment has no photos.
Displaying 1-4 of 28 results.
January 29
Not Successful
No report submitted
January 28
Not Successful
No report submitted
January 27
Not Successful
No report submitted
January 26
Not Successful
No report submitted
Referee
Supporters
This Commitment doesn't have any Supporters yet!
.
Your feedback has been sent. Thank you!
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Read our Privacy Policy